Botanický ústav AV ČR

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Ministerstvo životního prostředí ČR

LIFE EU

Natura 2000

Projekt LIFE for Minuartia číslo LIFE15 NAT/CZ/000818 finančně podporuje program LIFE Evropské unie a Ministerstvo životního prostředí.