Kriticky ohrožená kuřička hadcová se vrátila do přírody

aktuality
20.11.2018Autoři: Karel Kříž (ČSOP Vlašim) a Hana Pánková (Botanický ústav Akademie věd ČR)Botanický ústav Akademie Věd ČR a Český svaz ochránců přírody Vlašim vysadily v národní přírodní rezervaci Hadce u Želivky  1 500 sazenic kriticky ohrožené kuřičky hadcové. Podařilo se tak udělat další důležitý krok k záchraně rostliny, která se na celém světě vyskytuje pouze na Podblanicku.Návrat kuřičky hadcové je realizován v rámci společného projektu  Botanického ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích a Českého svazu ochránců přírody Vlašim LIFE for Minuartia – Život pro kuřičku (LIFE15 NAT/CZ/000818).  Na cílové lokalitě byly obnoveny vhodné podmínky pro kuřičku –  prosvětlení, stržení humusové vrstvy s mechem, travinami a dalšími konkurenčními rostlinami. Na takto revitalizovanou lokalitu bylo poté vysazeno téměř 1500 jedinců kuřičky hadcové. Takové množství by mělo garantovat, že zde kuřička nalezne dostatek vhodných partnerů pro rozmnožování a stane se zde dlouhodobě stabilní.Více informací naleznete na www.kuricka.cz a na FB @kuricka

Fotografie z akce naleznete zde: https://youtu.be/unZ8HZG51nQ

Foto 1. Do národní přírodní památky Hadce u Želivky bylo vysazeno téměř 1500 jedinců kuřičky hadcové

Foto 2. Vypěstované sazenice kuřičky hadcové v experimentální zahradě  Botanického ústavu Akademie věd v Průhonicích.

Foto 3. Nálety stromů a keřů na strmých svazích k Želivce byly odváženy lodí ve spolupráci s Povodím Vltavy.

Autor: Hana Pánková, PhD.
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: LIFE pro kuřičku